Eerder hebben wij al een vacature geplaatst voor de functie van Secretaris. Maar daarnaast zijn wij nu ook op zoek naar een Voorzitter en Penningmeester. Dit wil zeggen dat wij dus een volledig nieuw dagelijks bestuur zoeken. Kijk hieronder naar de functiebeschrijvingen van alle drie de functies. Heb jij interesse of vragen over één/ meerdere van deze functies, dan zien wij graag een e-mail tegemoet naar info@kvwreeshof.nl

Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken. Hij leidt de vergaderingen van (dagelijks) bestuur en algemene vrijwilligersvergaderingen. Daarnaast is hij zowel intern als extern het eerste aanspreekpunt voor algemene zaken. De voorzitter maakt deel uit van het dagelijks bestuur. 

Algemene taken:

 • Aanspreekpunt algemene zaken
 • Voorzitten van (dagelijks) bestuursvergaderingen en algemene vrijwilligersvergaderingen. 
 • Samenstellen van een algemeen draaiboek in samenwerking met de secretaris
 • Bewaken van de voortgang van de voorbereidingen van de verschillende groepen en waar nodig bijsturen
 • Toezien op een goede uitvoering van het programma en waar nodig bijsturen
 • Creëren van een positieve sfeer, zodat de voorbereiding en de week voor de vrijwilligers, kinderen en ouders een prettige week is
 • Nader in te vullen taken voortvloeiend uit de bestuursfunctie

Eigenschappen:

 • Goede contactuele eigenschappen. Kinderen, vrijwilligers en ouders willen allemaal op een prettige manier te woord worden gestaan
 • Humor en enthousiasme. Het is een fantastische week. Je moet kunnen genieten van al die (meestal jonge) vrijwilligers die zich volop inzetten
 • Organisatietalent
 • Stressbestendig. Er kan van alles gebeuren, moeten worden veranderd, tegenvallen of tegenzitten in de KVW week. Van jou wordt verwacht dat je problemen oplost en inspringt waar nodig om de week goed te laten verlopen. Eigenlijk zonder dat vrijwilligers, kinderen en ouders in de gaten hebben dat er veranderingen/problemen zijn. Die zijn er ook niet want die worden door jou opgelost!

Secretaris

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur en heeft iedere maand een bestuursvergadering, deze wordt voorbereid door de Secretaris. Hier wordt overleg gevoerd over algemene en financiële aangelegenheden van belang voor het KVW. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor vrijwilligers en ouders. 

Algemene taken:

 • Uitschrijven van bestuurs- en vrijwilligersvergaderingen (agenda opstellen)
 • Uitwerken  / verzamelen en verspreiden van verslagen
 • Samenstellen algemeen draaiboek in samenwerking met voorzitter
 • Contactpersoon voor KVW Reeshof
 • Contacten onderhouden met derden (zoals wijkcentrumbeheerder/gemeente)
 • Onderhouden van het archief van de afdeling
 • Verwerken en bijhouden gegevens vrijwilligers
 • Verwerken inschrijvingen kinderen en vrijwilligers
 • Nader in te vullen taken voortvloeiend uit dagelijks bestuursfunctie

Eigenschappen:

 • Goede contactuele eigenschappen. Kinderen, vrijwilligers en ouders willen allemaal op een prettige manier te woord worden gestaan
 • Humor en enthousiasme. Het is een fantastische week. Je moet kunnen genieten van al die (meestal jonge) vrijwilligers die zich volop inzetten
 • Organisatietalent
 • Stressbestendig. Er kan van alles gebeuren, moeten worden veranderd, tegenvallen of tegenzitten in de KVW week. Van jou wordt verwacht dat je problemen oplost en inspringt waar nodig om de week goed te laten verlopen. Eigenlijk zonder dat vrijwilligers, kinderen en ouders in de gaten hebben dat er veranderingen/problemen zijn. Die zijn er ook niet want die worden door jou opgelost!
 • Handig met Word en Excel
 • Goed onderlegd in de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Flexibele instelling 

Penningmeester

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële kant van KVW Reeshof.

Algemene taken:

 • Begroting maken en ter goedkeuring aanbieden aan het bestuur
 • Uitschrijven van rekeningen voor sponsoren
 • Controleren of alle facturen zijn betaald en of alle toegezegde gelden zijn ontvangen
 • Alle financiële zaken voor, tijdens en na de week regelen
 • Betalingen verrichten d.m.v. internetbankieren en per kas
 • Alle financiële transacties in de boeken bijhouden
 • Een financieel verslag maken voor het bestuur
 • Een financieel verslag maken voor Stichting KVW
 • Onderhouden van het financiële archief van de afdeling

Eigenschappen:

 • Goede contactuele eigenschappen. Kinderen, vrijwilligers en ouders willen allemaal op een prettige manier te woord worden gestaan
 • Humor en enthousiasme. Het is een fantastische week. Je moet kunnen genieten van al die (meestal jonge) vrijwilligers die zich volop inzetten
 • Financieel sterk
 • Organisatietalent
 • Stressbestendig. Er kan van alles gebeuren, moeten worden veranderd, tegenvallen of tegenzitten in de KVW week. Van jou wordt verwacht dat je problemen oplost en inspringt waar nodig om de week goed te laten verlopen. Eigenlijk zonder dat vrijwilligers, kinderen en ouders in de gaten hebben dat er veranderingen/problemen zijn. Die zijn er ook niet want die worden door jou opgelost!
 • Handig met Word en Excel
 • Goed onderlegd in de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Flexibele instelling

Dus zie jij jezelf in één van deze vacature of heb je een vraag, spreek één van ons aan tijdens de week of stuur een e-mail naar info@kvwreeshof.nl

© KVW Reeshof 2015. Made by FYI-marketing.
Volg ons:     |   Zoeken: