Hoe gaat het KVW Reeshof om met het Coronavirus?
Helaas kunnen ook wij niet om Corona heen. We houden er rekening mee dat er in augustus/september nog diverse maatregelen gelden die ervoor zorgen dat het Kindervakantiewerk met een aantal extra zaken rekening moet houden. Wij houden jullie hiervan graag op de hoogte op deze pagina.

Hieronder vind je voorlopige maatregelen om een Corona-proof KVW te kunnen organiseren.

Bij veranderingen in de regels zullen we de informatie op deze pagina aanpassen.

Groepsgrootte
Mogelijk geldt er dit jaar een maximum aan het aantal deelnemers wat op één locatie aanwezig mag zijn. Wanneer dat het geval is (en wanneer er meer deelnemers zijn dan dit maximum), zal KVW Reeshof niet plaatsvinden in het Reeshofpark, maar zullen we gebruik maken van de speelplaatsen van een aantal basisscholen die rondom het Reeshofpark gelegen zijn.

Aparte starttijden
Het is mogelijk dat we de verschillende groepen (A tot en met D, kampgroep) op aparte tijden laten starten. Zo kunnen we het verkeer rondom het terrein beter laten doorstromen en voorkomen we veel mensen tegelijk bij het terrein.

Wij realiseren ons dat het voor ouders met kinderen in verschillende groepen vervelend is als ze verschillende breng- en haaltijden hebben.

Geen ouders op het terrein
Voor volwassenen gelden strengere regels dan voor kinderen. Daarom is het KVW-terrein dit jaar niet toegankelijk voor ouders. Ouders kunnen hun kinderen brengen/halen via de afzetstroken.

Activiteiten ruimer opgezet
Waar we voorheen wel eens met alle deelnemers in het park verzamelden, gaan we daar dit jaar anders mee om. Afhankelijk van de adviezen over de  groepsgrootte, zorgen we voor een maximum aantal deelnemers op één locatie, zodat we voldoende  ruimte hebben om ons aan de regels te houden.

Geen binnenactiviteiten
We zullen voor de thuisblijvers geen activiteiten organiseren die zich in een besloten ruimte plaatsvinden, dus ook geen regenprogramma. Denk in dit geval dus aan goede regenkleding voor uw kind.

De kampgroep maakt uiteraard wel gebruik van binnenruimtes. De activiteiten vinden zo veel mogelijk buiten plaats, en in de eigen “kampbubbel”. Op kamp worden de richtlijnen gevolgd die opgesteld zijn voor zomerkampen: https://www.wegaanopzomerkamp.nl/

Looproutes
Op het terrein zullen vaste looproutes komen, vooral voor onze vrijwilligers. Zo voorkomen we onnodige contactmomenten tussen de vrijwilligers onderling.

Groepsplaatsen in de tenten
De groepen krijgen in hun eigen tent een apart gedeelte

Aflassen KVW 2021
Wanneer het Kindervakantiewerk deze zomer toch niet door kan gaan, wordt het volledige inschrijfgeld zo snel mogelijk terugbetaald.

1,5 meter afstand
Ook bij het Kindervakantiewerk geldt deze regel voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder.

Indeling terrein
Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, zullen er een aantal zaken ruimer opgezet worden. Dit is bijvoorbeeld een grotere verzorgingstent, extra groepsvelden met meer ruimte, een andere opzet van evalueren etc.
Hierbij is het ook mogelijk dat we het terrein afzetten met hekken/linten. Ouders kunnen we dit jaar helaas niet op het terrein toestaan. Via afzetstroken zorgen we dat alle kinderen veilig bij hun groep komen.

Hygiene-maatregelen
Er zal dit jaar nog meer aandacht worden besteed aan hygiëne en schoonmaak van het sanitair. Elke groep krijgt een aparte toiletgroep met handenwasvoorziening. Het handen wassen is nog steeds een belangrijke maatregel in de strijd tegen het coronavirus.

Mondkapjesplicht
Momenteel hebben we een mondkapjesplicht in Nederland. We houden er rekening mee dat onze vrijwilligers in de zomer nog steeds een mondkapje zullen moeten dragen. Hier zullen onze vrijwilligers zelf voor moeten zorgen.

BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN

Ook al hebben wij onze vrijwilligers hard nodig, bij klachten geldt nog steeds: blijf thuis en laat je testen. Deze regel geldt natuurlijk ook voor de deelnemende kinderen.

Heb je nog vragen aan ons?
Neem contact met ons op via info@kvwreeshof.nl